Trenutno možeš da pogledaš univerzitete i fakultete u Srbiji.

Univerzitet u Kragujevcu, spisak fakulteta

slika, izgled Agronomski fakultet

Agronomski fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Cara Dušana 34, 32000 Čačak.

Web: www.afc.kg.ac.yu, e-mail: afcacak@EUnet.yu, telefon +38132222584


slika, izgled Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Đure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac.

Web: www.ekfak.kg.ac.yu, e-mail: ekfakkg@eunet.yu, telefon +38134303500


slika, izgled Filološki umetnički fakultet

Filološki umetnički fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Trenutno FILUM radi na više lokacija u gradu, 34000 Kragujevac.

Web: www.filum.kg.ac.yu, e-mail: filum@kg.ac.yu, telefon +38134304270


slika, izgled Mašinski fakultet

Mašinski fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Dositejeva 19, 36000 Kraljevo.

Web: www.maskv.edu.yu, e-mail: office@maskv.edu.yu, telefon +38136383378


slika, izgled Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Svetozara Markovića 69, 34000 Kragujevac.

Web: www.medf.kg.ac.yu, e-mail: nema podataka, telefon +38134306800


slika, izgled Pedagoški fakultet

Pedagoški fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina.

Web: www.ucfja.kg.ac.yu, e-mail: ucjag@ptt.yu, telefon +38135223805


slika, izgled Pravni fakultet

Pravni fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Jovana Cvijića 1, 34000 Kragujevac.

Web: www.jura.kg.ac.yu, e-mail: faculty@jura.kg.ac.yu, telefon +38134306500


slika, izgled Prirodno matematički fakultet

Prirodno matematički fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac.

Web: www.pmf.kg.ac.yu, e-mail: pmfkrag@kg.ac.yu, telefon +38134336223


slika, izgled Tehnički fakultet

Tehnički fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Svetog Save 65, 32000 Čačak.

Web: www.tfc.kg.ac.yu, e-mail: tfcacak@tfc.kg.ac.yu, telefon +38132226503


slika, izgled Učiteljski fakultet

Učiteljski fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Trg Svetog Save 36, 31000 Užice.

Web: www.ucfu.kg.ac.yu, e-mail: ucfak@ucfu.kg.ac.yu, telefon +38131521952