Trenutno možeš da pogledaš univerzitete i fakultete u Srbiji.

Univerzitet u Novom Sadu, spisak fakulteta

slika, izgled Akademija umetnosti

Akademija umetnosti

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Đure Jakšića 7, 21000 Novi Sad.

Web: http://akademija.ns.ac.yu, e-mail: aofarts@uns.ns.ac.yu, telefon +38121422177


slika, izgled Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Segedinski put 9 11 , 24000 Subotica.

Web: www.eccf.su.ac.yu, e-mail: dekanat@eccf.su.ac.yu, telefon +38124546654


slika, izgled Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Lovćenska 16, 21000 Novi Sad.

Web: http://ffk.ns.ac.yu, e-mail: ffkns@uns.ns.ac.yu, telefon +38121450188


slika, izgled Fakultet tehničkih nauka

Fakultet tehničkih nauka

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad.

Web: www.ftn.ns.ac.yu, e-mail: ftndean@uns.ns.ac.yu, telefon +38121450810


slika, izgled Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Dr Zorana Djindjića 2, 21000 Novi Sad.

Web: http://ff.ns.ac.yu, e-mail: dekanat@unsff.net, telefon +38121450690


slika, izgled Građevinski fakultet

Građevinski fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Kozaračka 2a, 24000 Subotica.

Web: http://gf.su.ac.yu, e-mail: dekanat@gf.su.ac.yu, telefon +38124554227


slika, izgled Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad.

Web: http://medical.ns.ac.yu, e-mail: dekanmf@uns.ns.ac.yu, telefon +38121420677


slika, izgled Pedagoški fakultet

Pedagoški fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Podgorička 4, 25000 Sombor.

Web: http://ucf.so.ac.yu, e-mail: dekanat@ucf.so.ac.yu, telefon +38125460595


slika, izgled Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Trg Dositeja Obradovica 8, 21000 Novi Sad.

Web: http://polj.ns.ac.yu, e-mail: dean@polj.ns.ac, telefon +38121450356


slika, izgled Pravni fakultet

Pravni fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Trg Dositeja Obradovića 1, 21000 Novi Sad.

Web: http://pravni.ns.ac.yu, e-mail: dekanat@pf.ns.a, telefon +381216350377


slika, izgled Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad.

Web: http://pmf.ns.ac.yu, e-mail: dekanpmf@uns.ns.ac.yu, telefon +38121455630


slika, izgled Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Đure Đakovića bb, 23000 Zrenjanin.

Web: www.tf.zr.ac.yu, e-mail: dekanat@tf.zr.ac.yu, telefon +38123550515


slika, izgled Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad.

Web: http://tehnol.ns.ac.yu, e-mail: deantf@uns.ns.ac.yu, telefon +38121458221


slika, izgled Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

Nastavni planovi i studijskih programi

Adresa fakulteta: Štrosmajerova 11, Subotica.

Web: www.magister.edu.yu, e-mail: nema podataka, telefon 024 624-444