Trenutno možeš da pogledaš univerzitete i fakultete u Srbiji.

Fakultet za fizičku kulturu

Pogledaj spisak nastavnih planova i studijskih programa.

Adresa: Dositeja Obradovića bb, 38218 Leposavić

Dekan: Prof. Dr Dragan Popović

Web: -

E-mail: komura@tehnicom.net

Telefon: +3812884700

Žiro račun fakulteta: nema podataka

Telefon: +3812883701

Radno vreme: nema podataka

E-mail: nema podataka

Ime i prezime: nema podataka

E-mail: nema podataka

Telefon: nema podataka

Vesti i dešavanja na fakultetu